List of Researchers
发布人:刘波  发布时间:2017-10-11   浏览次数:105

Research Direction

Leader

Research Backbone

Intelligent Sensing and Network

Yanjun Hu

Jianguo Wu

Zhong hong

Xiaopei WuXiaohui LiChao Xu

Yaohua XuZhengyi LiuZhiting Lin

Intelligent Computing and Big Data Analysis

Yanping Zhang

Xingyi Zhang

Ling ZhangXuejun Li, Yiwen Zhang

Shu ZhaoCheng Zheng

Computational Vision and Pattern Recognition

Bin Luo

Dong Liang

Shuping He

Qingwei GaoYizheng FanLiang Tao

Chunhou Zheng

Lei QuJin TangZhanli Sun

Computational Electromagnetism

Zhixiang Huang

Xianliang Wu

Yufa Sun

Sui WeiMinquan Li, Tongqing Liao, Hong

Cheng